Вторник, 01 октября 2013 16:21

Новини від Лозівського управління Міндоходів і зборів України 1.10.2013

Автор
Оцените материал
(0 голосов)

Добровільна реєстрація платником ПДВ

Якщо особа, яка провадить оподатковувані операції і відповідно до п.181.1 ст.181 Податкового кодексу України не є платником ПДВ у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими ніж 300 тис.грн. але вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.

Реєстраційна заява за ф. №1-ПДВ подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.   

При складанні   реєстраційної заяви платника ПДВ не є обов’язковими для заповнення рядок щодо обсягу постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ, а також розділи 8 та 9 заяви стосовно даних про статутний капітал (балансову вартість активів) особи.

Підприємство отримало поворотну фінансову допомогу

 Поворотна фінансова допомога це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

Податковий кодекс визначає, що при нарахуванні податку на прибуток, інші доходи, які враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включають суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку (у тому числі нерезидентів), або осіб, які мають пільги з цього податку, у тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені Кодексом.

Якщо в наступних звітних фінансова допомога (або її частина) повертається особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за звітний період, в якому відбулося таке повернення.

При цьому доходи такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов’язання особи, яка надала поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при її видачі, так і при її зворотному отриманні.

Зазначені вище положення не поширюються на суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання. 

Підприємці, сплачуйте авансові внески своєчасно

Податковим кодексом передбачено, що фізичні особи – підприємці, що сплачують податки на загальній системі оподаткування, подають декларацію про отримані доходи  за  результатами календарного року (строк до 9 лютого),  а також у зазначеній декларації визначають авансові платежі з податку на доходи.

Авансові платежі з податку на доходи розраховуються підприємцем самостійно, але не менше як 100% річної суми податку за минулий рік (у співставних умовах), та сплачують до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

Якщо платник податків не сплачує суми самостійно визначеної суми авансового внеску, то він притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - розмірі 10% боргу;

при затримці більше 30 календарних днів - розмірі 20 % суми податкового боргу.

Чи нараховується єдиний внесок на суму матеріаль­ної допомоги?

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом), ві­дноситься до заробітної плати як інші заохочувальні та компенсаційні виплати, а отже, є базою для нарахуван­ня та утримання єдиного внеску.

Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємс­твом у непередбачених (екстрених) випадках працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату ліку­вання, оздоровлення дітей, поховання, коли необхід­ність її отримання виникла раптово, за умови подання заяви, а її розмір визначається адміністрацією підприєм­ства, не є базою для нарахування єдиного внеску.

Як отримати свідо­цтво платника єдиного податку?

Стаття 299 Податкового кодексу Украї­ни визначає порядок видачі, отримання та анулюван­ня свідоцтва платника єдиного податку:

— свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково;

 при поданні заяви що­ до переходу на спрощену систему оподаткування свідо­цтво платника єдиного податку видається податковим органом протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви;

  у разі відмови у видачі свідоцтва платника єдино­го податку орган державної податкової служби зобов'я­заний надати письмову вмотивовану відмову;

 підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у видачі суб'єкту господарювання свідоцтва платника єдиного податку є

невідповідність суб’єкта господарювання вимогам стат­ті 291 Податкового кодексу;

 у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування свідоцтво платника єдиного податку анулюється орга­ном державної податкової служби.

 Платник єди­ного податку та  бартерні операції

Бартерна (товарообмінна) операція — господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за то­вари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору.

Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантаже­ні товари (роботи, послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), вимоги  п. 291.6 ст. 291 Податкового кодексу.

Тому юридичні особи та підприємці, що є платниками єдиного податку не мають права здійснювати бартерні операції, в тому числі погашати заборгованість за відвантажені товари (виконані робо­ти, надані послуги) іншим способом ніж грошовим.

Міндоходів затвердив нову форму звітності по ЕВ

Міндоходів наказом від 09.09.2013 р. №454 затвердило нові форми звітності з єдиного соціального внеску та порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Згідно з новим порядком, звіт, надісланий поштою, не вважається поданим, а можливість подання звітності на паперових носіях передбачена для страхувальників, кількість застрахованих осіб у яких не більше п’яти.

Крім того, наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. №455 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» затверджені заява та типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Накази наберуть чинності з дня їх офіційного опублікування.

Особливості реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків

Взяттю на облік або реєстрації в органах Міндоходів підлягають всі платники податків. Фізичні особи – платники податків реєструються у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. 

Реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі здійснюється з метою єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки, що є основним джерелом наповнення Державного бюджету України. Обов’язковість сплати податків кожним та контроль за такою сплатою є умовою економічної стабільності держави та забезпечення соціальних видатків. 

Облік платників податків у Державному реєстрі ведеться за податковими номерами. 

Податковим кодексом України збережено право фізичних осіб – платників податків відмовитись від прийняття реєстраційного номера облікової картки з релігійних переконань, удосконалено альтернативну форму обліку таких платників податків. 

Облік фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та надали до територіального органу доходів і зборів Повідомлення, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків. У паспортах зазначених осіб територіальними органами доходів і зборів ставиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. 

Міндоходів розроблено електронні формати документів звітності з єдиного внеску

Для підготовки платників податків до подання звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування в електронному вигляді Міндоходів розроблено електронні формати (архів форматів) документів звітності з ЄСВ. 

Розробку документів здійснено у зв’язку з набранням чинності Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи” від 4 липня 2013 року. 

Також розроблено довідник відповідності кодів органів Міндоходів та кодів органів Пенсійного фонду для використання розробниками програмного забезпечення при формуванні xml-файлів (довідник). 

Ознайомитися з електронними форматами та довідником можна на веб-порталі Міністерства

http://minrd.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro-ele/povidomlennya-platnikam-pod/112281.html.

 Нагадуємо, що при поданні звітності в електронному вигляді потрібно користуватися цифровим підписом. Отримати посилені сертифікати відкритих ключів можна безкоштовно в пунктах реєстрації акредитованого Центру сертифікації електронних ключів Міндоходів. На сьогодні в Україні діє 104 таких пункти. Загалом, за 8 місяців 2013 року видано 591 тис. електронних ключів. 

Міндоходів готує публічний звіт перед громадськістю

На початку наступного року Міністерство доходів і зборів України планує презентувати громадськості публічний звіт про результати своєї діяльності за підсумками 2013 року. 

Запровадження практики щорічних публічних звітів передбачено п’ятирічним Стратегічним планом розвитку відомства. 

«Публічні звіти – це розповсюджена практика для державних відомств в усьому світі. Ми прагнемо, щоб робота Міністерства була  максимально відкритою, прозорою та зрозумілою для громадян та бізнесу.  Ми нічого не приховуємо. Для того, щоб наш публічний звіт дійсно відповідав на важливі для суспільства питання, ми готові вислухати та врахувати пропозиції щодо його змісту», - зауважив міністр Олександр Клименко. 

Долучитися до формування змісту публічного звіту Міністерства доходів і зборів мають можливість усі бажаючи за допомогою офіційного веб-порталу Міністерства, на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., а також залишаючи пропозиції на сторінках у соціальних мережах Facebook та «ВКонтакте». 

Нагадаємо, п’ятирічна Стратегія розвитку Міністерства доходів і зборів України була розроблена експертами відомства спільно з компанією PricewaterhouseCoopers. Визначено  сім стратегічних напрямків роботи Міністерства, в тому числі, розвиток партнерських відносин з громадянами та бізнесом; надання високоякісних сервісів громадянам та бізнесу, впровадження нових електронних сервісів та вдосконалення існуючих послуг; сприяння розвитку міжнародної торгівлі, впровадження найкращих практик у світі митного регулювання; впровадження ефективних методів протидії корупції та інше. 

Міндоходів готується до проведення дистанційних електронних перевірок

Міністерство доходів і зборів планує поліпшити якість податкового аудиту шляхом проведення електронних перевірок. Механізм електронних перевірок, права та обов’язки платників і податкових аудиторів визначені у розробленому Міністерством проекті закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого впровадження електронного сервісу та здійснення електронних перевірок». 

Зокрема, Міндоходів пропонує законодавчо врегулювати питання проведення контролюючими органами електронних перевірок на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях та електронних документах платника податків.  Такі перевірки проводитимуться за заявою платника податків.  Крім того, передбачається, що акт (довідка) такої перевірки може бути складений у формі електронного документа і спрямований засобами електронного зв'язку платнику податків. 

«Запровадження електронних перевірок – це частина нашої стратегії з розвитку податкового сервісу, дерегуляції ведення підприємницької діяльності. Пропонуючи таку форму контролю, ми, по-перше, прагнемо зекономити час платників, зробити державний аудит необтяжливим для них. По-друге, ми орієнтуємося на мінімізацію персонального контакту  між платником та державою, зниження ролі людського фактору», - зауважив Міністр доходів і зборів Олександр Клименко. 

Фахівці Міністерства запевняють, що існуюча інфраструктура електронного документообігу дозволить перейти на дистанційний аудит без додаткових витрат як для бюджету, так і для платників податків. 

Сервісом «електронна перевірка» вже з 1 січня 2014 року зможуть скористатися платники єдиного податку, що перебувають на спрощеній системі оподаткування. Для цього достатньо буде повідомити територіальні органи Міністерства доходів і зборів про своє бажання пройти перевірку дистанційно за 10 днів до її проведення. 

З 1 січня 2015 року послуга буде доступна для всіх представників малого та середнього бізнесу, що працюють на загальній системі оподаткування. А з 1 січня 2016 року - для всіх категорій платників податків.  Як підкреслюють фахівці Міндоходів, таке поетапне впровадження необхідне для адаптації підприємців, урахування усіх технічних деталей. 

Вчишся на «контракті»? Не забудь про податкову знижку

Розпочався новий навчальний рік. Багато студентів навчаються за контрактною формою та можуть скористатися правом на податкову знижку. 

Нагадуємо, що податкова знижка для фізичних осіб це документально підтверджена сума витрат громадянина на придбанням товарів (робіт, послуг) на яку дозволяється зменшити його загальний річний оподатковуваний дохід, одержаний за наслідками звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим Кодексом. 

До податкової знижки включаються фактично здійснені витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами. 

Платник податку має право включити до податкової знижки зокрема такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, як суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. 

Сума коштів, яка сплачена у звітному податковому році за періоди навчання наступного року, не може бути включена до податкової знижки. 

Прочитано 1106 раз Последнее изменение Среда, 02 октября 2013 13:26

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещеныAnti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA