Вторник, 03 сентября 2013 10:44

Новини серпня від Лозівського управління Міндоходів

Автор
Оцените материал
(0 голосов)

 

Заполнение Налоговой декларации в случае  изменения группы

плательщика единого налога в течение года

Платель­щики единого налога 1 и 2 групп подают в Налоговую декларацию в сроки, установленные для кварталь­ного отчетного периода, в слу­чае превышения в течение года объема до­хода, определенного п. 291.4 ст. 291 НКУ, или самостоятельного принятия решения о переходе на уплату налога по ставкам, уста­новленным для плательщиков единого на­лога 2, 3 или 5 группы.

При этом в Налоговой декларации от­дельно отражаются:

- объем дохода, облага­емый по ставкам, определенным для пла­тельщиков единого налога 1 и 2 групп;

- объем дохода, облагаемый по ставке 15%;

- объем дохода, облагаемый по новой ставке единого налога, выбранной согласно условиям, определенным главой 1 раздела XIV НКУ;

-  авансовые взносы, установленные п. 295.1 ст. 295 НКУ.

Согласно п. 296.3 ст. 296 Налогового кодекса плательщики единого налога 3 - 6 групп подают декларацию плательщика единого налога в сроки, установленные для квартального отчетного периода.

Следовательно, если плательщик еди­ного налога, в течение года самостоятель­но принял решение об изменении группы единого налога, то он подает декларацию с нарастающим ито­гом в сроки, установленные для кварталь­ного налогового (отчетного) периода.

В деклараций заполняются показатели хозяйственной деятельности:

- для группы, на которой находился такой плательщик, — показатели за прошедший период,

- для новой группы, которую выбрал такой плательщик, — показатели за отчетный период.

 

 

Чи повинна громадянин  — власник нежитлового приміщення

у багатоповерхово­му жилому будинку сплачувати земельний податок?

Відповідно до п. 287.8 ст. 287 Податкового кодексу України власник нежилого приміщення (його частини) у багато­квартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової тери­торії з дати державної реєстрації права власності на не­рухоме майно.

За земельну ді­лянку, на якій розташована будівля, що перебуває у ко­ристуванні кількох юридичних або фізичних осіб, пода­ток нараховується кожному з них пропорційно тій час­тині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

Таким чином, фізична особа — власник нежитлового приміщення (його частини) у багатоквартирному жило­му будинку є платником земельного податку з дати дер­жавної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

Чи є платником збору за спеціальне використання води громадянин, щомає у   власності на нежитлове приміщення та договір на поставку води, у разі здачі в оренду приміщення суб’єкту господарювання?

 Відповідно вимог Податко­вого кодексу України платниками збору є водоко­ристувачі – суб’єкти господарювання не­залежно від форми власності: юридичні особи (крім бюджетних установ), а також фізичні особи - підприєм­ці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (пе­рвинні водокористувачі) та/або від пер­винних або інших водокористувачів (вто­ринні водокористувачі), та використову­ють воду для господарських потреб.

Тому, громадянин, що не є підприємцем - власник нежитлового чи житлового приміщення та має договір на поставку води та здає в оренду приміщення, не є платником збору за спеціальне водокористування.

 

 

Чи є обов'язковим використання печатки фізични­ми особами — підприємцями?

Фізичні особи - підприємці, у тому числі платники єдиного податку, рішення про використання печатки приймають самостійно в залежності від специфіки діяльності.

Нормативно-правові акти з питань опода­ткування не передбачають обов’язку платника податків повідомляти органи Міндоходів України про отримання або знищення печатки.

У Господарському кодексі України, яким визначено особливості статусу громадянина як суб’єкта господарю­вання, не міститься вимог щодо обов’язкової наявності печатки у суб'єкта господарювання.

 

Коли почне діяти електронна перевірка?

Порядок подання платником податків заяви про про­ ведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 03.06.13 № 143, який набуде чинності з 1 січня 2014 року.

Право на електронну перевірку матимуть платники податків з незначним ступенем ризику на підставі заяви, у якій крім загальних облікових даних зазначається інфо­рмація про податкові періоди господарської діяльності, що підлягають перевірці; систему оподаткування, що за­стосовується платником податків; перелік податків, які будуть перевірені під час проведення електронної пере­вірки тощо.

Платник податків сам визначатиме податко­ві періоди, за які буде проводитися електронна перевір­ка, за умови, що за ці періоди не проводились докумен­тальні планові або позапланові перевірки (з відповідних питань, які платник податків має намір перевірити).

 

 

Який порядок сплати єдиного внеску фізичними особами — підприємцями, які протягом року перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загаль­ну?

Фізичні особи — підприємці, які перейшли протягом поточного звітного року зі спрощеної системи оподат­кування на загальну систему оподаткування нарахову­ють та сплачують суми єдиного внеску у вигляді авансо­вих платежів на підставі квартальної декларації, яка по­дається ними після закінчення кварталу, в якому відбу­вся перехід.

При цьому, суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при оста­точному розрахунку, який здійснюється ним за календарний рік до 10 лютого наступного року на підставі даних річної податкової декларації, та не можуть бути менши­ми за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

 

 

«Податковий асистент» Міндоходів врятував від штрафів 51 тисячу платників

Онлайн-сервіс Міністерства доходів і зборів «Податковий асистент» повідомив 51 тисячу платників про ознаки «ризиковості», виявлені під час опрацювання звітної документації.

Користувачі сервісу отримали висновки безкоштовного аудиту електронною поштою. Це дає суб’єктам господарювання можливість самостійно скоригувати свої звіти до офіційного подання, і тим самим уникнути потрапляння до плану перевірок та від можливих санкцій за порушення податкового законодавства.

Нагадаємо, електронний сервіс «Податковий асистент» почав працювати минулого року. Його користувачами можуть бути всі платники, які надають звітність в електронному вигляді.

«Асистент» виявляє розбіжності у показниках, зазначених у фінансовій та податковій звітності, а також конфіденційно інформує про інші знайдені недоліки, зокрема: наявність податкового боргу; виплата заробітної плати, меншої від законного мінімуму; стосунки з ризиковими контрагентами; розбіжності у показниках в деклараціях з податку на прибуток та ПДВ тощо.

Зазначимо, що «Податковий асистент» та інші он-лайнові сервіси користуються попитом у платників. Так, щомісяця суб’єктам господарювання надсилається близько 380 тис. довідок з Єдиного реєстру податкових накладних (1,8 млн. в поточному році). Опрацьовано більше 3,5 тис. запитів про наявність підприємства в реєстрі платників ПДВ та ін.

 

 

Опитування щодо діючого інструментарію надання пропозицій

Шановні платники податків!

Міністерство доходів і зборів України розпочало он-лайн опитування щодо діючих інструментів надання пропозицій по удосконаленню податкового законодавства та їх недоліків. Анкета із відповідними питаннями розміщена на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України у розділі «Опитування».

Пропонуємо долучитися до процесу удосконалення інструментарію надання пропозицій, що потребують законодавчого врегулювання, шляхом прийняття участі у зазначеному опитуванні.

 

 

 

Розробленовідеоінструкціюзсамостійноїгенераціїключівпідписувачем

Шановні клієнти АЦСК ІДД!

Нашим центром створено інформаційний відеоматеріал щодо самостійної генерації ключів підписувачем за допомогою надійного засобу електронного цифрового підпису – «ІІТ Користувач ЦСК–1».

Даний відеоматеріал буде корисним для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної форми власності, які розглядають можливість отримання послуг електронного цифрового підпису від АЦСК ІДД та відповідно до постанови КМУ від 28 жовтня 2004 року №1452 здійснюють генерацію особистих та відкритих ключів безпосередньо в установі.

Для перегляду відеоматеріалів можна на -   

http://www.youtube.com/watch?v=TXqhbBwU2tk

Офіційний інформаційний ресурс АЦСК ІДД http://www.acskidd.gov.ua

 

 

Звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску подається

не пізніше 20 вересня 2013 року

Останнім днем подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску є 20 вересня 2013 року. На цьому увагу платників єдиного внеску звертають Міністерство доходів і зборів України та Пенсійний фонд України у своєму Листі від 30.08.2013 року № 1094/99-99-17-03-01-18.

 

Водночас, повідомляємо, що до 30 вересня 2013 року адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснює Пенсійний фонд України. 

Прочитано 641 раз Последнее изменение Вторник, 03 сентября 2013 10:45

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещеныAnti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA