Четверг, 29 августа 2013 07:16

Важливі новини Міндоходів для лозівчан

Автор
Оцените материал
(0 голосов)

Міндоходів роз’яснює порядок заповнення реквізитів податкової накладної у разі перереєстрації підприємства

Зокрема, за період з дати внесення змін назви підприємства до дати початку дії нового свідоцтва платника ПДВ в отриманих від постачальників податкових накладних має бути зазначено дві назви підприємства: попередня та нова.

У разі, якщо податкова накладна при перереєстрації складена постачальниками з порушенням зазначених вимог, податковий кредит за такими накладними у податковій декларації за звітний період можна включити лише з одночасним наданням скарги на дії таких постачальників.

Докладніше у листі Міндоходів від 17.07.2013 р. № 12232/7/99-99-19-04-02-17).

 

 

Оплата роботодавцем навчання студента – додаткове благо?

Оплату за навчання студента на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів може здійснити як сам студент, так і його роботодавець. При чому, сума, сплачена роботодавцем на користь навчального закладу, згідно з ПКУ не буде вважатися додатковим благом та не буде оподатковуватись податком на доходи фізосіб при дотриманні таких умов.

Згідно із підпунктом 165.1.21 ПКУ не включається до складу оподатковуваного доходу сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2013 році – 1610 грн) за кожний повний або неповний місяць навчання такої фізичної особи.

На час навчання студент може і не перебувати у трудових відносинах з таким роботодавцем, проте він повинен укласти письмовий договір про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після навчання і отримання спеціальності не менше ніж три роки.

Якщопрацівникприпиняєтрудовівідносинизроботодавцемпротягомперіодунавчанняабодозакінченнятрьохроківпіслязакінченнянавчання, сума, сплаченароботодавцемзанавчання, прирівнюєтьсядододатковогоблага, наданоготакомупрацівнику, івперіодіприпиненнятрудовихвідносинпідлягаєоподаткуваннюузагальномупорядку.

   

Міністерство доходів і зборів та Пенсійний фонд домовились про координацію спільних дій при проведенні позапланових перевірок

МіністерствомдоходівізборівУкраїнитаПенсійнимфондомУкраїниузгодженопитанняпрокоординаціюспільнихдійтериторіальнихорганівобохвідомствприпроведенніпозаплановихперевірокузвязкуприпиненнямюридичноїособиабопідприємницькоїдіяльностіфізичноїособи-підприємця.

Під час проведення таких перевірок територіальні органи Міндоходів використовуватимуть надані територіальними органами Пенсійного фонду відомості про платників єдиного внеску, зокрема, стосовно подання ними звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску, повноти та своєчасної сплати єдиного внеску тощо.

Це дасть змогу не допустити втрат із надходження єдиного внеску на період до нормативно-правового врегулювання порядку обміну інформацією між Міністерством доходів і зборів та Пенсійним фондом.

 Нагадаємо, 11.08.2013 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» (№ 406-VII від 04.07.2013), спрямований на вдосконалення податкової та митної політики у зв’язку із створенням Міністерства доходів і зборів України, врегулювання інструментарію адміністрування обов’язкових платежів.

У межах адміністративної реформи питання адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування передано до сфери компетенції органів доходів і зборів. Водночас у компетенції Пенсійного фонду України та його органів залишаються такі функції, як ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, здійснення контролю за достовірністю персоніфікованих даних як підстави для визначення розміру соціальних виплат.

Крім того, органи Фонду мають завершити процедури адміністрування єдиного внеску, розпочаті на момент набрання чинності Законом.

 

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій поповнився новими моделями обладнання

Для зручності платників податків оновлено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. До переліку сертифікованих приладів додано ще 9 моделей.

Такимчином, всьогокористувачамкасовоїтехнікизапропоновано 62 моделіреєстраторів, яківідповідаютьсучаснимвимогамтазабезпечуютьпередачуконтрольно-звітноїінформаціїдоорганівдоходівізборіввелектроннійформі.

Платники можуть обрати оптимальну для себе нову модель техніки або модернізувати наявний касовий апарат, приєднавши до нього відповідний модем.

Нагадаємо, що з 2013 року користувачі касової техніки повинні звітувати до органів Міндоходів в електронному вигляді. Для технічного переоснащення платникам встановлено перехідний період до 1 січня 2014 року – з цієї дати запроваджується відповідальність за неподання електронної звітності.

На сьогодні щоденно контрольно-звітну інформацію передають майже 82 тисячі одиниць касової техніки. Власникам цих реєстраторів вже не потрібно накопичувати велику кількість первинних документів на паперовій стрічці, вся інформація зберігається тільки в електронному вигляді.

Фахівці Міндоходів закликають платників не відкладати переоснащення реєстраторів розрахункових операцій на останні дні.

З повним переліком реєстраторів розрахункових операцій, які включені до Державного реєстру, можна ознайомитися на веб-порталі Міндоходів (http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94957.html).

 

 

Податкові накладні можна виписувати

датою анулювання реєстрації платника ПДВ

Відповідно до пункту 184.6 Податкового кодексу України у разі анулювання реєстрації особи як платника ПДВ останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.

Тому податкові накладні, виписані на дату анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, визнаються дійсними.

 

 

Як сплачується державне мито при продажу нерухомості

Платниками державного мита є фізичні та юридичні особи за здійснення на їх користь дій та видачу юридичних документів уповноваженими на такі дії органами.

Укладання фізичними особами договорів про відчуження нерухомого майна,, зокрема, житлових будинків, квартир, кімнат, дачних будинків, передбачає обов’язкове нотаріальне посвідчення таких дій.

Державне мито за посвідчення договорів відчуження нерухомого майна, що перебуває у власності громадянина стягується виходячи з суми договору, але не нижче оціночної вартості такого майна за ставкою 1% від суми договору, але не менше 17 грн.

 

 

Про перевірки суб'єктів господарювання, які мають п'ять та більше РРО

Листом від 17.07.2013 р. N 12036/7/99-99-22-01-03-17/800 Міндоходів нагадує, що з 01.01.2013 р. субєкти господарювання, які використовують РРО зобовязані надавати електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків по дротових або бездротових каналах звязку за технологією Національного банку України.

Законом України від 21.06.2013 р. N 357-VII відстрочено настання відповідальності за неподання електронної звітності, але субєкти господарювання, які використовують РРО та не забезпечують передачу звітної інформації до органів Міндоходів України, порушують вимоги законодавства.

З метою забезпечення виконання вимог слід провести, відповідно до норм Податкового кодексу України, перевірки субєктів господарювання, які мають пять та більше РРО (торгові мережі) і не виконують вимоги щодо подання до органів Міндоходів звітності, повязаної із застосуванням касових апаратів по дротових або бездротових каналах зв'язку.

 

 

Про порядок видачі майна, яке зберігається на складах митниць

Товари та транспортні засоби комерційного призначення, затримані за протоколами про порушення митних правил або розміщені на складах митних органів на інших законних підставах повертаються власникам або уповноваженим ними особам на підставі їх заяви та відповідно до вимог пунктів 9.2 – 9.4 Порядку роботи складу митного органу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 627 (реєстрація в Міністерстві юстиції України 03.07.2012 за № 1097/21409) (далі – Порядок).

 Заява та додані до неї документи розглядаються посадовою особою митниці, до обов'язків якої входить здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, та начальником господарсько-експлуатаційного відділу, а у випадках вирішення питання щодо повернення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, тимчасово вилучених у справі про порушення митних правил, чи предметів контрабанди, вилучених відповідно до кримінально-процесуального законодавства, також начальником підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил та посадовою особою юридичного підрозділу митниці.

Строк розгляду заяви також визначений і не може перевищувати 10 робочих днів з дня реєстрації цієї заяви у митному органі. 

 Відповідно до вимог пункту 9.1 Порядку:

товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складах митних органів під митним контролем, можуть бути видані їх власникам або уповноваженим ними особам, а також особам, до яких протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними, лише після їх митного оформлення, відшкодування витрат митних органів на їх зберігання та сплати відповідних митних платежів.

 

Незнання закону не звільняє від відповідальності

До зони митного контролю у напрямку руху з України до Росії заїхав легковий автомобіль з двома особами – громадянами сусідньої держави. Формою проходження митного контролю чоловік та жінка обрали смугу спрощеного  митного контролю – «зелений коридор».

На підставі  аналізу й  оцінки  ризиків оперативниками було прийнято рішення провести митний огляд автомобіля.

Перед початком огляду росіяни заявили про відсутність у них товарів, заборонених або обмежених законодавством України для переміщення через митний кордон України. Однак, під час огляду автомобіля в багажному відділенні у сумці-косметичці серед інших ліків було виявлено пігулки в блістерах «Феназепам 1,0 мг». Сумка-косметичка та пігулки належали пасажирці. Відповідного рецепту на лікарський засіб вона не мала.

Так, громадянка Росії при проходженні митного контролю мала в багажі належний їй товар, який обмежений до переміщення через митний кордон України, та не задекларувала його при проведені усного декларування. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.

ГУ Міндоходів у Харківській області нагадує: лікарські засоби, що продаються без рецепта лікаря, перевозяться лише у кількості, що не перевищує п’яти упаковок кожного найменування на одну особу (крім лікарських засобів, що містять наркотичні чи психотропні речовини). У протилежному випадку особа повинна мати з собою рецепт на відповідний лікарський засіб. Такі лікарські засоби перевозяться лише у кількості, яка не перевищує зазначену в наявному в особи рецепті, виданому на ім’я цієї особи та засвідченому печаткою лікаря та/або закладу охорони здоров'я.

 

 

Прочитано 622 раз

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещеныAnti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA